คู่มือการใช้งาน
การเพิ่มข้อมูลของ Product ให้ลักษณะต่างๆ PDF Print E-mail
Written by Thitikorn Wachiraarunwong   
Thursday, 28 February 2008 03:47

การเพิ่มข้อมูลของผลิตภัณฑ์ (Create Product) ให้กับธุรกิจของเราสามารถเพิ่มได้ในลักษณะที่่ต่างกันเช่น

การเพิ่มข้อมูลให้กับคู่ค้า(vendor),ลูกค้า(customer),บริษัทของตนเอง(my business) วีดีโอด้านล่างนี้จะ

อธิบายขั้นตอนการทำงานข้างต้นตามที่ได้กล่าวมา

ขั้นตอนการทำงาน

1. กรอกข้อมูลชื่อของสินค้า

2. เลือกคนขายสินค้า

3. ทำการเพิ่มราคาให้กับสินค้า

4. เพิ่มชื่อผู้ติดต่อขายสินค้า

5. ตรวจสอบข้อมูลที่ผู้ใช้ได้ทำการเพิ่มข้อมูลให้กับระบบ

 

คลิ๊กที่รูปภาพเมื่อต้องการชม

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------?

 
การสร้าง Business Partner ในลักษณะต่างๆ PDF Print E-mail
Written by Thitikorn Wachiraarunwong   
Thursday, 28 February 2008 03:13

แนะนำการใช้งานในส่วนของการสร้าง Business Partner

ลำดับของการทำงานของสไลด์ จะมีดังนี้

1. ทำการสร้าง Buiness Partner ที่มีหน้าที่เป็น คู่ค้า(Vendor)

2. เพิ่ม รายละเอียดในส่วนของ vendor ,ข้อมูลธนาคารของบริษัทคู่ค่า,ที่อยู่,การชำระเงิน,ภาษี

3. ทำการสร้าง Buiness Partner ที่มีหน้าที่เป็น ลูกค้า(Customer)

4. เพิ่มรายละเอียดในส่วนของ customer,ข้อมูลธนาคารของลูกค้า,ที่อยู่,การชำระเิงิน,ภาษี

 

ในบันทึกหน้าจะแสดงการ สร้างบริษัท และ การปรับแต่งค่าทั่วๆไปของระบบ openbravo

<คลิ๊กที่รูปเมื่อต้องการชม>

 

Last Updated on Thursday, 28 February 2008 03:40
 
ขั้นตอนการใช้งานเบื้องต้น ตอนที่ 1 PDF Print E-mail
Written by Teerapong Singthong   
Wednesday, 27 February 2008 13:29

ในบทความนี้เราจะกล่าวถึง การใช้งานเบื้องต้นของระบบ Openbravo

โดยที่เราจะอธิบายในส่วนของการใช้งานในส่วนสำคัญ ที่ระบบการทำบัญชีในปัจจุบันใช้กันอยู่ทั่วไป

Last Updated on Wednesday, 27 February 2008 16:24
Read more...